Projekt

Vertikalna turbinska pumpa za projekat aerodroma Hongkang
Samousisna pumpa za vodu motora za kontrolu poplava i odvodnju
Potopna pumpa mješovitog protoka za odvod vode
Aksijalna potopna pumpa za kontrolu gradskih poplava i odvodnju
Suva samousisna pumpa za naftno polje Aksu
Multisatge centrifugalna pumpa za sistem pumpi za dovod vode
Potopna kanalizaciona pumpa za projekat rudarskog pontona
Vertikalna turbinska pumpa Iran Irragation
Vertikalna turbinska pumpa za projekat prenosa vode u Kambodži